Taiteen perusopetus

Tampereen Suzukikoululla on Tampereen kaupungin myöntämä lupa antaa taiteen perusopetusta. Opetus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 mukaisesti.

Taiteen Perusopetuksen  yleinen oppimäärä koostuu kaikille yhteisistä opinnoista (300 tuntia) ja oman valinnan mukaan kootuista teemaopinnoista (200 tuntia). Näiden opintojen jälkeen on mahdollisuus saada päättötodistus. Opetuksen tavoitteista ja sisällöistä on kerrottu tarkemmin opetussuunnitelmassamme.  Lue Tampereen Suzukikoulun opetussuunnitelma 2018 TÄSTÄ LINKISTÄ (PDF)