Taiteen perusopetus

Tampereen Suzukikoululla on Tampereen kaupungin myöntämä lupa antaa taiteen perusopetusta. Opetus on toteutettu Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2006 mukaisesti.
Taiteen Perusopetuksen  yleinen oppimärä koostuu vähintään kymmenestä opintokokonaisuudesta ja vähintään 500 oppitunnista, jonka jälkeen on mahdollisuus saada päättötodistus. Opetuksen tavoitteista ja sisällöistä on kerrottu tarkemmin opetussuunnitelmassamme.  Tampereen Suzukikoulun opetussuunnitelma 2015

OPS_talo2-01