Suzuki-menetelmä

Tampereen_Suzukikoulu_tausta-01-768x562

Suzuki-menetelmän kehitti japanilainen viulisti ja mestariopettaja Tri Shinichi Suzuki. Suzukin filosofiana on, että jokainen lapsi voi oppia soittamaan samalla tavalla kuin hän oppii puhumaan äidinkieltään. Lapsi oppii puhumaan, kun hän omassa ympäristössään kuuntelee toisten puhetta, alkaa matkia äänteitä ja toistaa äänteitä ja sanoja yhä uudelleen ja uudelleen. Puhumaan opetteleva lapsi saa myös paljon kannustusta ja ohjausta ympäristöltään. Samoin Suzuki-menetelmä voi kehittää lapsen musikaalisia kykyjä, kun vanhemmat luovat lapselleen musikaalisen ympäristön tämän ”äidinkielimenetelmän” avulla ja kannustavat lasta musiikin kuunteluun ja harjoitteluun.

Lapsille annetaan mahdollisuus opiskelun aloittamiseen hyvin nuorena, silloin kun heidän oppimiskykynsä on luontaisesti voimakasta. Lapset oppivat soittamaan ennen kuin he osaavat lukea nuotteja. Tällöin he voivat keskittyä oman soiton kuuntelemiseen, soittoasentoon ja samalla heidän musiikillinen korvansa kehittyy. Kyky todella kuulla ja kuunnella on erittäin arvokas. Lapset oppivat aikanaan sekä lukemaan että kirjoittamaan nuotteja.

Ryhmäopetus kuuluu kiinteästi Suzuki-menetelmään. Viikoittaisen soitonopetuksen lisäksi opetukseen sisältyvät ryhmätunnit muutaman viikon välein. Ryhmätunnilla lapsi pääsee harjoittamaan yhteissoittotaitojaan heti soitonopiskelun alusta lähtien. Lisäksi hän oppii sosiaalisia taitoja, ryhmässä työskentelyn taitoja ja saa yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

Suzuki-menetelmä on muutakin kuin soiton opiskelua. Soittamisen ilon ohella opitaan esiintymisvarmuutta, toisten kunnioittamista, keskittymistä kuuntelemaan ja erilaisuuden ymmärtämistä. Esiintymiskokemusta oppilaat saavat esiintyessään lukuisissa matineoissamme ja konserteissamme lukuvuoden aikana. Täten myös konserttikäyttäytyminen tulee tutuksi.

 

Lisää tietoa Suzuki-menetelmästä löydät alla olevien linkkien kautta.
You can find more info about Suzuki method trough these links:

www.europeansuzuki.org 
www.suomensuzukiyhdistys.net