Opetus

Opetus

VALMENTAVAT OPINNOT

Suzuki-muskari:

 

 • Antaa hyvät valmiudet aloittaa soitonopiskelu jo varhaisessa vaiheessa. Tällöin lapsi on jo tottunut seuraamaan ohjaajaa ja tuntikäyttäytyminenkin on näin tutumpaa.
 • Suzuki-ohjelmistoon tutustutaan laulaen ja leikkien.
 • Musiikkileikkikoulussa tehdään myös rytmi- ja äänenpuhtausharjoituksia, harjoitellaan keskittymään ja kuuntelemaan erilaisten leikkien ja laulujen avulla.
 • Muskariryhmät pyritään pitämään mahdollisimman pieninä – n.6-8 lasta ryhmässä – jotta musiikkihetkestä tulisi rauhallinen.

Soitin- ja lauluvalmennus:

 • Valmennusryhmä on 2-4 oppilaan ryhmä (opetusaika riippuu ryhmän koosta)
 • Tarkoitettu alle kouluikäisille soiton tai laulun aloittajille
 • Lapsi ja aikuinen (vanhempi, isovanhempi tai muu aikuinen, joka auttaa lasta kotiharjoittelussakin) osallistuvat tunneille yhdessä
 • Harjoituksia tehdään ryhmänä, mutta jokaista ohjataan myös henkilökohtaisesti
 • Lapset oppivat paljon myös kuuntelemalla toisten lasten soittoa, ja ryhmästä saa vertaiskokemuksia
 • Lapset saavat yhteismusisoinnin alkeita heti alusta lähtien, ja ryhmä toimii myös motivoijana ja harjoittaa toisten ihmisten huomioon ottamista.

Ihmislapsi on kuin taimi, joka kasvaakseen ja kehittyäkseen tarvitsee alusta asti hellää huolenpitoa ja ravitsemista

-Tri Suzuki

ikoni_suzuki-01
SUZUKI-OPETUS:

 • Pohjautuu tohtori Shinichi Suzukin kasvatusfilosofiaan. Soittotaidon lisäksi pyritään kasvattamaan esiintymistaitoa, yhteistyötaitoja ja toisten kunnioittamista. Soittotaidon harjoituttaminen kasvattaa tarpeellisia taitoja: osaat asettaa tavoitteen, nähdä vaivaa tavoitteen eteen ja tämän jälkeen voit saavuttaa tavoitteesi.
 • Antaa valmiuden tavoitteelliseen ja nopeaan etenemiseen.
 • Mahdollistaa soitinopintojen aloittamisen jo 3-4 -vuotiaana
 • Koko perheen harrastus: vanhempi on mukana tunneilla ja apuna kotiharjoittelussa pienen lapsen kanssa. Lapsen kasvaessa vanhemman rooli pienenee ja lapsen vastuu kasvaa.
 • Suzuki-ohjelmisto on kaikilla saman instrumentin soittajilla sama. Ryhmässä soittaminen on helpompaa, kun kaikilla on sama ohjelmisto. Suzuki-opetukseen sisältyy yhdessä soittamisen ryhmät, noin 5 kertaa lukukaudessa.
 • Suzuki-oppilaat voivat osallistua kansallisille ja kansainvälisille Suzuki-leireille.
 • Soiton voi aloittaa soitinvalmennuksella tai yksilö- tai pariopetuksena.
 • PARIOPETUS on 2 oppilaan ryhmä. Pariopetus sopii soitinvalmennuksen jatkoksi, tai soitonopiskelun aloitukseen (lapsen iästä, instrumentista ja keskittymisestä riippuen).

RYHMÄOPETUS

 • Sopii kouluikäisille soiton alkeisiin
 • Ryhmäopetusta, yhdessä tekeminen innostaa
 • Opetuksessa yhdistyy soitonopetus, musiikin perusteet, esiintymisharjoittelu ja yhteismusisointi samalla tunnilla
 • Ryhmät kootaan osallistujien iän mukaisesti