Opetus

Opetus

VARHAISKASVATUS

Soitin- ja lauluvalmennus:

 • Valmennusryhmä on 2-4 oppilaan ryhmä
 • Tarkoitettu alle kouluikäisille soiton tai laulun aloittajille
 • Lapsi ja aikuinen (vanhempi, isovanhempi tai muu aikuinen, joka auttaa lasta kotiharjoittelussakin) osallistuvat tunneille yhdessä
 • Harjoituksia tehdään ryhmänä, mutta jokaista ohjataan myös henkilökohtaisesti
 • Lapset oppivat paljon myös kuuntelemalla toisten lasten soittoa, ja ryhmästä saa vertaiskokemuksia
 • Lapset saavat yhteismusisoinnin alkeita heti alusta lähtien, ja ryhmä toimii myös motivoijana ja harjoittaa toisten ihmisten huomioon ottamista.

Ihmislapsi on kuin taimi, joka kasvaakseen ja kehittyäkseen tarvitsee alusta asti hellää huolenpitoa ja ravitsemista

-Tri Suzuki

SUZUKI-OPETUS:

 • Pohjautuu tohtori Shinichi Suzukin kasvatusfilosofiaan: Soittotaidon lisäksi pyritään kasvattamaan esiintymistaitoa, yhteistyötaitoja ja toisten kunnioittamista.
 • Soittotaidon harjoituttaminen kasvattaa tarpeellisia taitoja: osaat asettaa tavoitteen, nähdä vaivaa tavoitteen eteen ja tämän jälkeen voit saavuttaa tavoitteesi.
 • Mahdollistaa soitinopintojen aloittamisen jo 3-4 -vuotiaana
 • Koko perheen harrastus: vanhempi on mukana tunneilla ja apuna kotiharjoittelussa pienen lapsen kanssa. Lapsen kasvaessa vanhemman rooli pienenee ja lapsen vastuu kasvaa.
 • Suzuki-ohjelmisto on kaikilla saman instrumentin soittajilla sama. Ryhmässä soittaminen on helpompaa, kun kaikilla on sama ohjelmisto. Suzuki-opetukseen sisältyy yhdessä soittamisen ryhmät oman soittotunnin lisäksi.
 • Suzuki-oppilaat voivat osallistua kansallisille ja kansainvälisille Suzuki-leireille.