Marianne Roponen

Sellonsoiton opetus.

Musiikkipedagogi (AMK) ja Suzuki-opettajan pätevyys.